1.Böngészés, Vásárlás
Áruházban Ön rendelés feladása és regisztráció nélkül is vásárolhat termékeinkből. A megrendelésről szóló visszaigazoló e-mail az Eladó részéről nem minősül az ajánlat elfogadásának. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Mentesül a Vásárló az ajánlati kötöttség alól, amennyiben 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.


2. A megrendelés lépései:
A vásárlónak a következő alapadatokat szükséges rendelkezésre bocsájtania:
• Név,
• Email cím,
• Cím (szállítási, számlázási cím),
• Telefonszám.

A megrendeléseket vásárlóink csak a www.zsombicar.hu, Webáruház oldalán keresztül adhatják le. Amennyiben a Vásárló elküldte megrendelését úgy azt az Eladó a beérkezést követően legkésőbb 48 órán belül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), fizetendő végösszeget, terméket vagy termékeket, szállítási információkat, és a megrendelés azonosító számát. Amennyiben a Vásárló elküldte megrendelését az Eladó részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt a lehető legrövidebb, de maximum 24 órán belül jeleznie kell az Eladó felé,hogy a hiba még kiszállítás kijavítható legyen.


3. Az adásvételi szerződés létrejötte:
3.1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
3.2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3.3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.


4. Termék Árak
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.Azoknál a termékeknél ahol piros X,illetve 0 (nulla) Ft-os ár szerepel,kérjük vásárlás előtt érdeklődjön,mert a terméket vagy csak rendelésre szerezzük be,vagy az adott időpontban éppen nem elérhető. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0 forintos ár feltüntetése nem minősül ingyenes ajánlatnak. A Webáruház felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért az Eladó felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót.


5.Kiszállítás
A rendeléseket az Eladó általában 1-5 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. Az Eladó törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén az Eladó minden esetben értesíti a Vásárlót és tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos idejéről.
Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni.
A Vásárló köteles a kiszállítás vagy személyes átvétel esetén az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni, amennyiben mindent rendben talált a termékkel kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a termék, a Vásárlónak a helyszínen kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. Az Eladónak utólag jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával a Vásárló ugyanis elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb további két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanapokon 8-18 óra között történik. A Vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető. A kiszállított csomag diszkrét, így a cím munkahelyi cím is lehet!

Szállítási partnereink és szállítási díjak:
GLS Futárszolgálat
Szállítási információ: +36 1 802 0265 www.gls-group.eu/hu
Szállítási díjak belföldre:Csomagonként egységesen 1980 Ft.
Szállítási díjak külföldre:Térségtől függően eltérő,kérjük rendelés előtt érdeklődjön!
DHL Express Szállítási információ: 06 40 45 45 45 www.dhl.hu
Szállítás díjak külföldre:Térségtől függően eltérő,kérjük rendelés előtt érdeklődjön!
6. Lehetséges fizetési módok
7.1. Banki Átutalással (előrefizetéssel).
7.2. Utánvéttel (Futárnak átvételkor).
7. Elállási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási jog
Az elállási/felmondási határidő az: o A termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
1) Postai úton:1113.Budapest Zsombolyai u.8.
2) Elektronikus úton: info@zsombicar.hu
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített ellenszolgáltatást a szállítási költségek kivételével. A visszatérítés során a pénzösszeget készpénzben,vagy átutalás útján juttatjuk el a vásárlóhoz.Visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
1) Ön köteles számunkra Postai úton vagy Futárszolgálat igénybevételével a terméket vagy termékeket a következő címre eljuttatni:
1113.Budapest Zsombolyai u.8.
A terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket és ezt igazolni tudja.
2) A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
3) Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.